Synskadades biblioteksförenings logo.
Synskadades biblioteksförenings logo.

Syn­ska­da­des bib­li­o­teks­för­e­ning rf sitemap sv

Synskadades biblioteksförening rf

Synskadades bibliteksförening rf stöder de synskadades litteraturintresse och förlagsverksamhet med understödsbidrag. Föreningen strävar till att påverka de synskadades bibliotekstjänster och tillgången till tillgänglig litteratur, samt följer med informationsteknologins utveckling.


Sidan uppdaterad